Canva grafika: 7 nejčastějších chyb, které brzdí váš marketing

Dub 21, 2022 | Canva, Grafika, Tipy a triky

Někteří na ni nedají dopustit, jiní jí nemůžou přijít na jméno. Řeč je o grafickém studiu Canva, nejoblíbenějším a uživatelsky nejjednodušším nástroji v dějinách grafiky, který přinesl možnost vyrábět vlastní návrhy online a zcela zdarma. Jejímu kouzlu propadlo více než 55 milionů aktivních uživatelů. Není se co divit: Canva je velmi flexibilní nástroj, který při troše praxe přinese skutečnou svobodu při tvorbě obsahu nejen na sociální sítě. Jako všude jinde ale i u Canvy platí známé přísloví „Dobrý sluha, špatný pán“.

Canva se nejčastěji používá pro tvorbu grafiky na nejrůznější sociální sítě, firemní dokumenty, odborné prezentace, výrobu vizuálních podkladů pro blog, tiskoviny i magnety na web a e-booky. V Canvě můžete vytvořit dokonce i webové stránky.

Nepotřebujete žádné profesionální grafiky ani konzultanty, nemusíte umět ovládat složité programy, nečekají vás faktury na astronomické částky k proplacení za služby, které si můžete udělat sami. U vlastní tvorby je ale dobré myslet na to, že grafika a design mají svá pravidla. Pojďme se podívat na 7 nejčastějších chyb, se kterými se běžně setkávám u intuitivně vytvořených návrhů a které obvykle nejsou v souladu s dobrou praxí v grafice, designu či marketingu.

Poznámka: grafika použitá v tomto příspěvku je vytvořená pro tento článek. Pro lepší vizualizaci jsou chyby často přehnané, aby byly na první pohled zřejmé. Pokud máte k článku dotazy nebo jinou zpěnou vazbu, dejte mi vědět. Článek nezaručuje lepší výsledky marketingových aktivit, je určen začátečníkům a negrafikům pro vylepšení vlastních návrhů a komunikace značky.

1. Nezarovnané texty

Nezarovnané texty i prvky jsou častou chybou nejen začínajících grafiků. Na obranů negrafiků musím poznamenat, že se tato chyba často vyskytuje i v originálních Canva šablonách, takže se na její eliminaci musíte vědomě zaměřit.

Zrádné je, že na první pohled to nemusí být v šabloně vidět. Když ale začnete upravovat text a změníte tak jeho délku, může se stát, že text odskočí, protože je oproti ostatním zarovnaný jinam, většinou na střed. Na středovém zarovnání není v zásadě nic špatného, nehodí se ale pro seznamy a výčty bodů.

Následující příklad je možná trochu přehnaný, podobné výtvory jsou ale k vidění nejen na sítích, ale i v tištěné grafice.

Příklad grafiky s nezarovnaných textem (infografika / leták):

nezarovnané textové elementy návrhu v Canvě

Proč tento návrh působí neprofesionálně

Přestože tato grafika je vytvořená funkčně a bez zbytečných, rušivých elementů, text v jednotlivých bodech seznamu není zarovnaný stejným směrem. Přesně toto se stává u výše zmíněných šablon v Canvě. Není důležité, zda zarovnáváte doleva, na střed či do bloku: klíčová je jednotnost.

Jak vypadá opravený návrh se zarovnanými prvky

Na dalším obrázku se podívejte na to, jak vypadá stejný grafický návrh, ale se zarovnanými prvky. Působí mnohem uspořádaněji a profesionálněji.

zarovnané elementy opraveného návrhu v Canvě

Jak si pohlídat zarovnání v Canvě

Texty můžete zarovnat jedním klikem. Označte všechny textové elementy, které chcete zarovnat a pomocí funkce Zarovnání upravte podle vašich preferencí.

zarovnání elementů v canva
Zarovnání textů v Canvě

Pokud chcete zarovnat elementy, označte všechny ty, kterých se požadovaná změna týká a použijte funkci Pozice. Elementy můžete zarovnávat doleva, doprava, nahoru, dolů i na střed. Vyzkoušejte sami!

jak zarovnat elementy v canva
Zarovnaní elementů v Canvě

2. Moc textu na malém prostoru

U textů je dobré vždy zhodnotit jejich délku vůči prostoru, na kterém se je chystáte komunikovat. Ani ve firemní prezentaci, na tiskovinách nebo v grafice na sociální sítě nebudou dlouhé nepřehledné texty fungovat. I dokumenty, kde se dlouhé texty dají očekávat strukturujte tak, aby samotný design vybízel ke čtení, ne od něj odrazoval.

Příliš mnoho textu bez prostoru (slide prezentace)

příklad příliš mnoho textu na slidu prezentace v Canva

Jak graficky zatraktivnit dlouhé texty

Nebojte se tedy udělat vašim textům místo, zvýšíte tím jejich důležitost a přehlednost. Můžete to udělat dvěma způsoby; buď je zkrátíte nebo rozšíříte svou (v tomto případě) prezentaci na více slidů s tím, že texty graficky „provzdušníte“ nebo zvětšíte řádkování, aby se text lépe četl.

Na příkladu níže jsem pro tento slide zvolila cestu zkrácení textu. Docílila jsem toho, že grafika s texty je mnohem atraktivnější. Zkracování se určitě nebojte, pokud je texty možné zkrátit. Spoustu lidí dlouhé texty odradí na první pohled a pořád je lepší, když si čtenář přečte alespoň nějaký základ, než když sdělení přeskočí úplně.

Úprava pro zvýšení atraktivity textu (slide prezentace)

Jak pohlídat okraje v Canvě?

V Canvě vás pro začátek můžou provést okraje, které byste měli mít zapnuté. Můžete si je nastavit v záložce Soubor (File) a zakliknout Okraje (Margins). Ukážou se vám přímo ve vašem návrhu a pokud nebudete textové elementy přidávat za tyto okraje, pomůžou vám pohlídat, aby texty nebyly příliš široké.

jak nastavit okraje v canvě
Zobrazení okrajů v Canvě

Poznámka k tisku: Na okraje dejte pozor zejména u tiskové grafiky, kde je důležitá nejen vizuální hierarchie a uspořádanost, ale i okraje pro tisk. Pokud tisknete na domácí tiskárně, může se vám stát, že se části textu nevytisknou, zejména jestli jsou u kraje návrhu. Pro bezproblémový tisk ve specializované tiskárně budete potřebovat tiskové PDF se značkami pro oříznutí a přesah, které nastavíte při stahování dokumentu.

3. Nedostatečný kontrast

U mnoha grafických návrhů se setkávám s nedostatečným kontrastem. Ten však má dvě hlavní funkce. Prostřednictvím kontrastu mezi písmem a pozadím umožníte uživateli text vůbec přečíst (nezapomínejte na lidi, kteří mohou trpět vadami zraku) a díky dobře zvolenému kontrastu mezi elementy můžete uživatele navigovat tam, kam potřebujete. Pokud například u tlačítek zvolíte dostatečně kontrastní barvu vůči okolnímu prostředí, upoutáte pozornost a uživatel na tlačítko pravděpodobněji klikne, než když prvek „zapadne“ mezi ostatními elementy.

Zřejmý, ale nijak neobvyklý příklad nedostatečného kontrastu můžete vidět na následujícím příkladu.

Rozdíl v kontrastu písma vůči pozadí (logo):

příklad nedostatečného kontrastu v logu

Proč nedostatečný kontrast v tomto logu nebude fungovat

Logo vizualizuje nedostatečný kontrast písma vůči pozadí. Kontrastní poměr neodpovídá standardům dobré praxe (pro fajnšmekry, kontrastní poměr v tomto logu je 1.69). Logo nejen kvůli barvě, rozložení prvků a kontrastnímu poměru nebude například na webu vůbec vidět, nemluvě o favikoně v záložce tabu prohlížeče.

Jak by to šlo jinak, aby logo plnilo svou funkci

Trval-li by zadavatel na dané podobě loga, jeho čitelnost můžete rapidně zvýšit změnou barvy písma a elementů a pozadí. Barevně upravené logo má mnohem vyšší kontrastní poměr (chcete-li číslo, KP je 12.1), který zajistí dostatečnou čitelnost i malých textů.


Úprava kontrastu mezi textem a pozadím v logu

dostatečný kontrast v logu je klíčový

Přestože je logo mnohem čitelnější, zlepšením kontrastního poměru se bohužel nevyřeší čitelnost při zmenšení (typicky při použití na webu), proto bych nedoporučila použití loga v daném rozložení. Můžete ale vzít a použít jen některé jeho prvky nebo vytvořit jednoduchý logotyp.

U designu loga vždy zohledňujte nejen své preference, ale i vzhled loga na různých typech výstupů. Na webu logo s pozadím nejspíš neuspěje, protože bude špatně čitelné, to stejné platí pro malé texty. Každý problém však má své řešení a i s tímto si graficky poradíte. Lepší je ale komplikacím předcházet a vytvořit takové logo, které bude dobře sloužit po dlouhé roky bez problémů.

4. Příliš moc gradientů

Gradienty představují skvělou možnost, jak přitáhnout pozornost uživatelů. Pokud je používáte, rozhodně neplatí, že čím více, tím lépe. Ptáte se, kde gradienty nefungují? V naprosté většině na pozadí textů, pokud nejsou použité s citem a dostatečným kontrastem vůči textu. Dokážou totiž nejen odvést pozornost od informace, kterou se pokoušíte sdělit, ale často zcela znemožní její přečtení, natož pochopení.

Dalším příkladem může být směr a pozice barev v gradientu. Mícháním barev totiž nezřídka vznikne barva, která není součástí vašeho vizuálu, zvlášť pokud používáte komplementární kombinaci barev. Výsledkem použití gradientu tak může být i to, že si uživatel nespojí grafiku s vaším vizuálním stylem. Podívejte se na následující příklad a zhodnoťte sami.

Nevhodné použití gradientů (vizitky):

přílišná kreativita v canvě může způsobit nečitelnost

Proč použití gradientu v tomto případě škodí:

V uvedeném příkladě je nevhodnost použití gradientu zřejmá; informace, které se pokouší sdělit, se v gradientu ztrácí. Jinými slovy, zdravý člověk je s velkou dávkou snahy a motivace rozluští, pro lidi se zrakovou vadou můžou být zcela nečitelné.

Jak by to šlo jinak, aby vizitka lépe plnila svou funkci

Problém s čitelností můžete vyřešit tak, že gradient jednoduše vyměníte za jiný element. Na obrázku níže můžete vidět, že výměnou gradientu za jednoduchý element na straně se stále držíme hlavních brandových barev. Design vizitky je mnohem čistší a splňuje účel, pro který byla navržena, tedy jasně sděluje kontaktní údaje majitele.

Úprava nečitelnosti kvůli gradientu – výměna za jednoduchý element (vizitky):

Pro představu, změna tohoto návrhu trvala méně než 4 minuty, přitom informační hodnota se díky čitelnosti zvýšila několikanásobně.

5. Nevhodná volba fontů

Fonty mají úžasnou moc. Některé jsou neutrální, jiné doslova vyzařují a vyvolávají emoce, další umí přitáhnout pozornost a provést obsahem. Když je nezvolíte dobře, můžete během prvních pár vteřin nejen odradit čtenáře i potenciální zákazníky, ale také brzdit vaši značku.

Když je naopak správně vyberete a používáte, můžete své čtenáře na první dobrou zaujmout už jenom písmem. Prostřednictvím písma také vyjadřujete svou osobnost, svůj byznys i přístup.

Na příkladu níže vidíte technicky zaměřený příspěvek na sociální sítě, který se týká serverů. Použitý font (Advetime) v tomto případě není vhodně zvolený, což můžete posoudit sami.

Nevhodná volba fontů (příspěvek na sociální sítě)

Příklad nevhodné volby fontu

Proč je tento font nevhodný

Technologicky zaměřené firmy obvykle handwriting (ručně psané) fonty nepoužívají, protože nepůsobí seriózně a svou hravostí až dětskostí odvádí pozornost od sdělení. Jak píše DesignCrowd v tomto článku, tento typ fontů je buď skvělá volba nebo naprostá katastrofa, málokdy něco mezi tím. V tomto případě je to katastrofa.

Jak zvolit lepší font, který podtrhne sdělení

Fonty by se měly vždy vybírat podle oboru a relevantní cílové skupiny (tedy té, která u vás může reálně nakoupit). Pro oznámení související se servery bych zvolila jiné písmo, například Oswald. Jde o bezpatkové písmo, které působí přátelsky, ale svou výškou zároveň přísně, formálně a svědomitě. Tak schválně: který příspěvek se vám zdá relevantní a spíše by vás zaujal?

Opravený font z Advetime na Oswald (příspěvek na sociální sítě)

Pro každý obor i cílovou skupinu se hodí jiný font

Na co dávejte pozor při výběru fontů (nejen) v Canvě

Písmo, které má reprezentovat vás nebo váš byznys, by mělo být součástí vizuálního stylu brandu. To znamená, že byste jej (nebo kombinaci písem) měli používat konzistentně a neměnit je.

Nemáte-li vizuální styl zpracovaný a používáte fonty nahodile, typicky při tvorbě příspěvků, komunikaci své značky moc nepomáháte. Udělejte si proto čas a vyberte si kombinaci písem, která vás bude reprezentovat a kterou budete vždy používat.

Pokud se rozhodnete vybrat písma pro vizuální styl v Canvě, dejte si pozor na jejich použitelnost. Je-li vaší hlavní náplní přispívání na socální sítě, nejspíš se nic nestane, výhodnější ale je volit fonty v širším kontextu. Ne všechny fonty dostupné v Canvě je možné použít například na webu. Je pravda, že fonty můžete stahovat a na web nahrát, v tomto případě je dobré pohlídat si, zda jsou na seznamu takzvaných bezpečných fontů: to znamená, že se budou správně zobrazovat, včetně diakritiky a řezů.

6. Přeplácaná grafika

V Canvě najdete nepřeberné množství obrázků, elementů, fotografií a funkcí, které ve svém návrhu můžete použít. To ale není důvod, abyste je používali všechny a už vůbec ne naráz. I v Canvě totiž platí, že v jednoduchosti je krása.

Každý element, který použijete, by měl mít svůj účel. Pokud nedokážete přesně říct, jaká je funkce některého z nich, pryč s ním. Jedině tak docílíte toho, že váš design nebude překombinovaný a nepochopitelný, jako třeba příklad níže.

Příklady přeplácané grafiky (příspěvky na sociální sítě):

Proč je tento návrh přeplácaný:

Tato šablona byla s minimálními úpravami převzatá z originálních šablon Canvy. Je pravda, že je vizuálně zajímavá, obsahuje ale zbytečně moc prvků, které odvádí pozornost uživatele od sdělení. Některé uživatele grafika asi zaujme; jste si ale jistí, že by si váš příspěvek v tomto designu pamatovali i za 30 minut, až projedou celý feed s různorodým obsahem?

Pokud netvoříte obsah na sociálních sítích kvůli lajkům, ale doufáte, že přinesou konverze, pak svou grafiku určitě zjednodušte a zaměřte se na její informační hodnotu a zapamatovatelnost.

Jak by to šlo zlepšit?

Ve svých výstupech se nebojte používat například prázdné místo, protože o to víc se uživatel zaměří na zprávu, kterou se snažíte komunikovat. Jinými slovy, odolejte nutkání vyplnit každý kousek v návrhu nějakým elementem jen proto, aby tam něco bylo. Ponechte tedy jen brandové elementy (barvy, logo, písmo) a informace, které má grafika předávat.

Příklady přeplácané grafiky (příspěvky na sociální sítě):

Jak pracovat s prázdným místem

Prázdné místo, neboli negativní prostor můžete použít k přitáhnutí pozornosti uživatelů i oddělení prvků. Funguje to jednoduše; pokud v grafice není žádný jiný element, člověk se prostě dívá tam, kde „něco je“.

Vemte si třeba Google. Nikde nic, všude bílo, jen Google logo a vyhledávací lišta. Přesně víte, co je účelem stránky a co na ní můžete dělat.

7. Nejasná sdělení

Používáte-li Canvu k propagaci svého podnikání, nezapomínejte na to, že nikoli grafika, ale obsah je král. To platí obecně; od vizitek přes příspěvky na sociálních sítích až po e-booky a webovou grafiku. Grafická vizualizace slouží k tomu, aby přitáhla pozornost čtenářů a uživatelů, vybízela k akci a ideálně také podpořila váš brand. Proto ještě před tím, než začnete tvořit grafický návrh, popřemýšlejte o tom, co chcete, aby si váš uživatel zapamatoval nebo udělal, jinými slovy, co je vaším cílem.

Podívejte se na tento příklad grafiky pro Facebookový příspěvek od květinářství, které má cíl zvýšit prodej růží na Valentýna.

Nejasné sdělení v praxi (příspěvek na sociální sítě):

Canva grafika příspěvek na sociální sítě

Proč je toto sdělení nejasné?

Uvedená grafika je určitě použitelná pro propagaci na Facebooku, problém je, že obsahuje velmi neurčité sdělení. Říká, že Svatý Valentýn je 14. února a jako vizualizaci používá růže. To leckterému uživateli připomene, že své drahé polovičce nemá zapomenout „něco“ koupit, zcela určitě ale nepochopí, že dané květinářství má například speciální nabídku na pugét růží zakoupených před Valentýnem.

Jak by to šlo opravit, aby příspěvek více zaujal?

Na příkladu níže je ukázka efektivnějšího řešení. Je stejně jednoduché, takže by vám nezabralo o moc víc času; obsahuje ale informace, které si uživatel v porovnání s předchozím příkladem snáze zamapatuje.

Příklad příspěvku s jasnější komunikací (příspěvek na sociální sítě):

canva grafika by měla obsahovat zřejmé informace

Uvedený design příspěvku na FB obsahuje minimum textu, plní ale několik funkcí. Jednak cílí na emoce uživatelů (kdo by nechtěl dát své lásce 100 růží?), jednak oproti předchozímu příspěvku uvádí také webové stránky. Už jen z obrázku je zřejmé, že se pravděpodobně jedná o nabídku květinářství a pokud má relevantní název domény, uživatel si tuto nabídku mnohem lépe zapamatuje.

Co z toho vyplývá? Pokud váš uživatel nepochopí, co po něm chcete, nevyvoláte v něm emoce nebo ho použitou grafikou nepřimějete, aby se zastavil a četl text k příspěvku, vaše snaha pravděpodobně skončí v propadlišti facebookového nezájmu, přestože grafický výstup sám o sobě špatný není.

Tip pro začátečníky

Většina lidí si při práci s Canvou vybírá některou z již vytvořených šablon, kterých Canva nabízí neuvěřitelných 250 000 ve free verzi. Pokud právě začínáte, snažte se vnímat kompozici elementů i textů, které tyto šablony mají. Ne všechny šablony jsou ale vždy v souladu s dobrou praxí v grafice. Nebojte se zbytečné elementy odstraňovat, přesouvat a přizpůsobit si je tak, aby vyhovovaly vašemu sdělení. Vaše grafika tak bude autentická a zpráva, kterou vysíláte, pochopitelná a zřejmá.

Až budete vytvářet své vlastní návrhy, půjde vám to mnohem lépe, protože spolu s tipy z tohoto článku budete mít lepší představu, jak by grafika měla vypadat, aby působila profesionálně, uspořádaně a čistě.

Vyzkoušejte Canva Pro

Používáte Canvu ve free verzi a chtěli byste něco víc? Zkuste Canvu Pro ve zkušební verzi na 30 dní. Použijte můj affiliate link a začněte ještě dnes. Získáte tak:

  • 100+ milionů fotek a videí,
  • 610 000+ šablon,
  • až 100 Brand Kits,
  • funkci odstraňování pozadí,
  • možnost změny velikosti vašich návrhů,
  • ukládání návrhů ve formě šablon,
  • 100GB úložiště a
  • postování grafiky až na 8 platforem sociálních sítí.

Potřebujete pomoct?

Pokud si s Canva grafikou nevíte rady, ráda vám pomůžu. Vytvořím grafické návrhy pro vaše sociální sítě, tiskoviny i e-booky. Nebo můžeme dát dohromady vaše stávající návrhy a sestavit průvodce vizuálním stylem, který vám při další tvorbě pomůže držet se jednotných barev, fontů a stylu komunikace. Máte-li zájem o komplexnější řešení, nabízím službu strategie brandu, který provede nejen vás, ale i vaše spolupracovníky pravidly, která by měli dodržovat při tvorbě grafiky pro váš business tak, aby správně komunikovali hodnoty vaší značky.