Případová studie: Public Speaking App

Návrh aplikace | Design webové stránky

Cílem projektu bylo vytvořit řešení pro aplikaci a webové stránky se zaměřením na pomoc s přípravou mluvených projevů na veřejnosti (public speaking). Produkt je zaměřený na dobrou uživatelskou zkušenost, potřeby a očekávání uživatelů a reálnou použitelnost. Byl navržen v souladu s principy UX designu. Průběžný průzkum, prováděný během procesu návrhu pomohl vylepšit funkce produktu a zvýšil tak pravděpodobnost úspěchu projektu. Projekt je zpracovaný jako globální, veškeré návrhy jsou proto v angličtině.

Cíle projektu

 • Vytvořit řešení pro aplikaci a webové stránky s interaktivními prvky a reálnou použitelností. 

Trvání projektu

 • Začátek v březnu 2022
 • Konec v květnu 2022

Moje role

 • Výzkum a studie použitelnosti
 • Wireframy a prototypy
 • Návrhy mockupů

Výstupy

 • Design aplikace
 • Design responzivních webových stránek
 • (projekt neobsahuje vývoj a finální produkt)

Problém a návrh řešení

Schopnost mluvit na veřejnosti, tedy uvést prezentaci, představit služby či komunikovat s větším množstvím lidí představuje základní dovednost úspěšných lidí, která by neměla být limitovaná strachem. Na základě dostupných výsledků externího výzkumu bylo prokázáno, že 75 % dospělých pociťuje před veřejným projevem úzkostné stavy. 90 % respondentů zároveň říká, že dobrá příprava jim pomáhá k lepším výkonům.

Vytvořila jsem proto speciální aplikaci pro přípravu mluveného projevu na veřejnosti. Obsahuje funkce, které pomáhají pochopit principy projevu a zároveň jej efektivně trénovat. Kromě aplikace byl vytvořen návrh webové stránky, jejímž cílem je zvyšovat povědomí o osvědčených postupech veřejného vystupování a propagovat výše zmíněnou aplikaci.

Primárními funkcemi aplikace jsou přehrávání vzdělávacích videí, nahrání vlastní prezentace pro sebehodnocení s možností vyžádání zpětné vazby od mentora, přidávání poznámek a interaktivní checklist pro přípravu projevu.

Kdo je uživatel produktu?

Pro tento projekt byly vytvořeny kvalitativní průzkumy, cesty uživatelů a empatické mapy, aby bylo možné pochopit cílové uživatele a jejich potřeby. Primární uživatelskou skupinou, identifikovanou prostřednictvím výzkumu jsou studenti středních a vysokých škol a dále dospělí, kteří hledají nástroj pro přípravu a zdokonalení svých veřejných vystoupení.

Na základě hlavních cílových skupin jsem vytvořila dvě persony, viz níže. Peter jako ambiciózní středoškolský student, který bojuje se strachem před a v průběhu vystoupení, a zkušená účetní Margaret, která hledá cesty, jak vylepšit svůj projev a přiblížit se povýšení v práci. 

personal for public speaking 2

Konkurenční projekty

Po analýze konkurenčních projektů jsem zjistila, že žádný se žádné z dostupných řešení nepřibližuje konceptu Public Speaking. Pro ukázku jsem vybrala dvě aplikace; Public Speaking for Beginners and Advanced, a Master Public Speaking. Obě aplikace jsou založeny na informacích a obsahují pouze texty bez dalších funkcionalit. Design je základní, v některých případech působí zastaralým a spíše neatraktivním dojmem. Ani jedna z uvedených aplikací není interaktivní.

Význam návrhu interaktivní aplikace s moderním uživatelským rozhraním a funkcemi, které skutečně pomáhají uživatelům zlepšit se ve veřejném projevu byl tak podpořený nejen kvalitativním průzkumem, ale i analýzou konkurenčních projektů.

Konkurenční projekty

Po analýze konkurenčních projektů jsem zjistila, že žádný se žádné z dostupných řešení nepřibližuje konceptu Public Speaking. Pro ukázku jsem vybrala dvě aplikace; Public Speaking for Beginners and Advanced, a Master Public Speaking. Obě aplikace jsou založeny na informacích a obsahují pouze texty, bez dalších funkcionalit. Design je základní, v některých případech působí zastaralým a spíše neatraktivním dojmem. Ani jedna z uvedených aplikací není interaktivní.

Význam návrhu interaktivní aplikace s moderním uživatelským rozhraním a funkcemi, které skutečně pomáhají uživatelům zlepšit se ve veřejném projevu byl tak podpořený nejen kvalitativním průzkumem, ale i analýzou konkurenčních projektů.

Vizuální styl

Písma a barevné kombinace jsem zvolila v souladu se standardy přístupnosti. Každá barevná kombinace byla zkontrolovaná v kontextu kontrastního poměru tak, aby byla použitelná pro všechny uživatele a na všech zařízeních. Kombinace červené a tmavě modré je harmonická, evokuje energii, zvyšuje pozornost a zároveň působí důvěryhodně a bezpečně.

Kombinace sans serif fontů Poppins a Rubik jako geometrických, čistých fontů (fontfaces) je dobře čitelná a moderní. Působí přátelsky a ambiciózně. Oba fonty jsou bezpečné pro webové stránky a dobře čitelné na všech zařízeních.

Počáteční návrhy projektu

Pro tento projekt jsem vytvořila papírové a digitální wireframy, abych zajistila, že aplikace a webové stránky budou mít požadované funkce, a zároveň v počátku projektu poskytla lepší představu o tom, jak bude aplikace vypadat a fungovat a připravila ji na průběžné uživatelské testování. Papírové návrhy byly vytvořeny pro aplikaci a mobilní verzi webové stránky.

Pro přípravu na testování použitelnosti aplikace byl vytvořen prototyp s nízkou věrností (low-fidelity prototype). Ten propojil prvky uživatelské cesty do jednotného celku, který byl testovaný s 5 uživateli v digitální verzi jako moderovaný test.

Digitální wireframy

Prototyp s nízkou věrností

Výsledky studie použitelnosti

1. Uživatelé (3/5) by preferovali lepší navigaci u některých položek, zejména přidání nových položek.
2. Uživatelé (4/5) by uvítali přesměrování na relevantní stránku z home page, zejména pro sekce Videa a Moje nahrávky.

Uvedené návrhy jsem vyhodnotila s prioritou P1 a implementovala do původních návrhů před zahájením další práce na maketě produktu a prototypu s vysokou věrností.

Maketa aplikace

Maketa aplikace představuje vizualiazaci hotového produktu. Na obrázcích níže jsou příklady některých stran:

 • úvodní strana s výzvou k přihlášení nebo vytvoření účtu,
 • home page, kde uživatel vidí svůj postup při přípravě prezentace či jiného veřejného vystoupení, nahraná videa a doporučení k přehrání dalších vzdělávacích videí,

 • stranu pro přehrávání vzdělávacích videí, která zároveň obsahuje transcript,
 • stranu pro nahrání videa (vlastní prezentace či vystoupení) s možností uložení, smazání či vyžádání zpětné vazby,
 • pop-up menu, kde uživatel přehledně najde všechny funkce aplikace.

Prototyp s vysokou věrností

Návrh konečného prototypu s vysokou věrností se řídil stejnou uživatelskou cestou jako prototyp s nízkou věrností (černobílý prototyp výše). Reflektoval všechny přijaté návrhy, které vzešly z uživatelského testování.

Přístupnost aplikace a webové stránky

Kontrast

Barevná kombinace vizuálního stylu byla vybraná s ohledem na standardy přístupnosti. 

Typografie

Poppins a Rubik jsou dobře čitelné, geometrické fonty, které jsou dostatečně přístupné pro většinu uživatelů.

Ikony a obrázky

Digitální wireframy a prototypy obsahují řadu ikon a obrázků k lepší orientaci v aplikaci.

Logická struktura

Prototypy zahrnují informace ohledně informační architektury a struktury nadpisů.

Mapa webové stránky

Po dokončení prototypů a maket aplikací jsem začala pracovat na návrhu responzivního webu. Vytvořila jsem mapu webu Public Speaking Me, která slouží k definování struktury a pozice jednotlivých stránek v informační architektuře webu, aby byla zajištěna soudržná a konzistentní uživatelská zkušenost napříč zařízeními.

Responzivní zobrazení

Design webové stránky byl vytvořený pro mobilní zařízení, tablet a desktop. Na návrhy jednotlivých náhledů se můžete podívat níže na obrázku. 

Ukončení projektu

Výsledky

Vliv projektu

Dedikovaná aplikace a responzivní web se vzájemně doplňují. Aplikace pomůže uživatelům připravit se na svůj projev a web pomůže pochopit principy veřejného vystupování. V současné době neexistuje substitut produktu, má tedy velký potenciál na úspěch. Projekt má mimořádný vzdělávací rozměr, protože rétorické a prezentační dovednosti jsou klíčové pro každého, kdo chce uspět v globálním světě.

Zkušenosti

Při práci na tomto projektu pro mě bylo důležité od počátku plánovat projekt komplexně, tedy jako kombinaci aplikace a webové stránky, které měly odlišné cíle. Díky striktnímu zaměření na interakci s uživateli jsem byla schopná vylepšit produkty tak, aby skutečně vyhovovaly potřebám uživatelů a vyhnout se tak potenciálním předsudkům, které mohly ovlivnit design. Díky průběžnému testování a vyhodnocování jsem dokázala vytvořit produkt, jenž nabízí funkční řešení pro uživatele a zároveň přináší zajímavý a poteciálně rentabilní digitální produkt.

Co dál? 

Realizace projektu 

Návrhy projektu je možné okamžitě generovat a předat vývojářskému týmu pro dokončení realizace. 

Studie použitelnosti 

Před dokončením vývoje je nezbytné provést další studii použitelnosti a optimalizovat funkce. 

Marketing

V průběhu vývoje produktu doporučuji připravit marketingovou online kampaň, která bude realizovatelná po dokončení projektu.

Děkuji za pozornost

Zaujala vás tato případová studie a máte zájem o spolupráci na vašem projektu? Dejte mi vědět, moc ráda se vám budu věnovat.